Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památky

Řecko nabízí návštěvníkům nespočetné množství antických památek. Mezi nejnavštěvovanější místa patří hlavní město Athény, především Akropolis s významnými chrámy, kde je Pantheon zasvěcený patronce města bohyni Athéně, Erechteion s krásnými sochami žen v průčelí. Pod Akropolí se nachází Dionýsovo divadlo i Panathénský stadion a mnohé další.

K dalším významným hojně navštěvovaným starověkým centrům patří Korint i Olympia, kde se ve starověku konaly olympijské hry. V Epidauru je známá svatyně Asklépia, představující rané středisko praktického lékařství a také divadlo, oceňované pro dokonalou akustiku, kde se dodnes hraje. Proslulé jsou Delfy, kde je věštírnu s komplexem chrámů a dějiště Pýthijských her.

V současné době je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO 17 památek: Akropole v Athénách, starověká makedonská metropole Aigai, Delfy, Olympia, Mystras, Mykény a Tíryns, ostrov Délos, Pátmos, středověké město Rhodos, kláštery Dafnion, Hossios Loukas a Nea Moni, historické centrum Korfu, raně křesťanské a byzantské památky v Soluni, Pythagoreion a Héraion na Samu, Asklépiův chrám v Epidauru, Apollónův chrám v Bassai, kláštery Meteora a hora Athos.

V zemi se však dá najít i mnoho památek z doby východořímské říše včetně ortodoxních klášterů. Na poloostrově Athos se nachází autonomní Mnišská republika. Nejstarším chrámem je Megisti Lavra založený v roce 963. U města Kalambaky v Thesálii se na rozeklaných horách nacházejí kláštery Metéora.